Soita studioon 0700 928 9280700 928928Lähetä tekstiviesti numeroon 16130 16130
2 € / puhelu + pvm
0,95 € / viesti Kirjoita alkuun REX välilyönti ja viestisi

Joensuu 92,8 MHz • Nurmes 101,0 MHz
• Outokumpu 101,7 MHz • Kitee 102,2 MHz
Juuka 103,3 MHz • Lieksa 92,0 MHz • Kaapeli 94,0 MHz (Joensuu)

Kuuntele nettiradio

Kuuntele netissä

Radiot.fi

Rajalla ollut vakaata - vuosi 2019 juhlavuosi

Rajatilanne Pohjois-Karjalan toimialueen maastorajalla oli vakaata vuonna 2018. Luvattomia rajanylityksiä on tapahtunut yhteensä 10 kappaletta, joissa osallisena on ollut yhteensä 14 henkilöä. Näistä kahdessa tapauksessa henkilöt tulivat Venäjän puolelta Suomeen ja anoivat turvapaikkaa. Rajanylitysliikenteessä suomalaisten rajanylitykset Niiralassa vähenivät yli 10 prosenttia samalla kun venäläisten rajanylittäjien määrä kasvoi yhden prosentin. Vuonna 2018 Pohjois-Karjalan rajavartiosto havaitsi rajaturvallisuustehtävissä yhteensä 337 rikkomusta. Rajavartiolaitos täyttää vuonna 2019 100 vuotta.

***

Tiedote Pohjois-Karjalan rajavartioston vuoden 2018 toiminnasta ja tuloksista
Rajatilanne Pohjois-Karjalan toimialueen maastorajalla vuonna 2018 on ollut vakaa huolimatta tapahtuneista valtakunnan rajan luvattomista rajanylityksistä. Vuoden 2018 aikana rajavartiosto havaitsi 10 tapausta, joissa yhteensä 14 henkilöä ylitti luvattomasti valtakunnan rajan. Näistä kahdessa tapauksessa henkilöt tulivat maastorajan yli Venäjältä Suomeen ja anoivat turvapaikkaa. Rajanylitysliikenteessä suomalaisten rajanylitykset Niiralassa vähenivät yli 10 prosenttia samalla kun venäläisten rajanylittäjien määrä kasvoi yhden prosentin. Vuonna 2018 PohjoisKarjalan rajavartiosto havaitsi rajaturvallisuustehtävissä yhteensä 337 rikkomusta.
Rajatarkastukset
Vuonna 2018 Schengen-ulkorajan yli matkusti Pohjois-Karjalan rajavartioston valvomilla rajanylityspaikoilla Niiralan rajatarkastusasemalla, Joensuun lentoasemalla ja Inarin tilapäisellä rajanylityspaikalla yhteensä 1 154 604 henkilöä. Rajanylittäjien määrä väheni 5,3 prosenttia vuoden 2017 tasosta (1 218 849).
Vuonna 2018 rajan ylitti Niiralan rajanylityspaikan kautta noin 1,15 miljoonaa henkilöä. Vuonna 2017 rajanylittäjiä oli noin 1,21 miljoonaa. Rajanylitysliikenne oli 5,4 prosenttia (noin -66 026 henkilöä) vähäisempää kuin vuonna 2017.
Suomalaisten rajanylitykset Niiralassa vähenivät yli 10 prosenttia (-71 640 henkilöä) samalla kun venäläisten määrä kasvoi 1 prosentin (+4 810 henkilöä). Muiden maiden kansalaisten määrä kasvoi 6 prosenttia (+804 henkilöä).
Niiralassa rajanylittäjistä oli suomalaisia 54 %, venäläisiä 45 % ja muiden maiden kansalaisia 1 %. Vuonna 2017 suomalaisten osuus oli noin 57 % ja venäläisten osuus oli 42 %.
Niiralan rajanylityspaikka
Vuosi 2017 Vuosi 2018 muutos (määrä)
muutos (%) Rajatarkastuksia 1 212 796 1 146 770 -66 026 -5,44 suomalaiset 688 506 616 866 -71 640 -10,41 venäläiset 511 510 516 320 4 810 0,94 muut 12 780 13 584 804 6,29 Taulukko: Rajatarkastukset Niiralassa vuonna 2017 ja 2018
Niiralan rajanylityspaikalla tehtiin pääsynepäämis- tai käännyttämispäätös 97 henkilölle (87 vuonna 2017). Suurin osa toimenpiteistä aiheutui Schengen-alueelle
2 (3)
vaadittavan viisumin tai oleskeluluvan puuttumisesta, tulojen hankkimisesta epärehellisin keinoin, Schengen-alueella sallitun oleskeluajan puuttumisesta tai ylittymisestä sekä yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvistä syistä. Pääsynepäämiseen tai käännyttämiseen liittyen, Schengen-aluetta koskevaan maahantulokieltoon määrättiin 24 henkilöä.
Joensuun lentoasemalla tehtiin rajatarkastus 2 755 matkustajalle (1 214 vuonna 2017). Rajatarkastuksia edellyttävät lennot suuntautuivat Schengen-alueen ulkopuolelle pääasiassa Turkkiin. Rajatarkastusten määrän lisääntyminen selittyy edellisvuotta vilkkaammalla Turkkiin kevätkaudella suuntautuneella lomalentoliikenteellä.
Inarin tilapäisen rajanylityspaikan kautta kuljetettiin puutavaraa Venäjältä Suomeen noin 62 000 kuutiometriä sekä puuhaketta syyskuusta alkaen lähes 19 000 kuutiota. Vuonna 2018 rajanylitykset lisääntyivät noin 5 prosenttia ollen 5 079 henkilöä, kun vuonna 2017 rajanylittäjiä oli 4 839. Rajanylitysliikenteen määrä lisääntyminen selittyy syyskuussa alkaneilla hakekuljetuksilla.
Rajojen valvonta
Vuonna 2018 rajatilanne Pohjois-Karjalan rajavartioston valvomalla rajaosuudella oli vakaa. Henkilöiden luvattomia rajanylityksiä havaittiin 10 tapauksessa. Vuonna 2017 havaittiin kahdeksan tapausta. Kahdessa tapauksessa rajan ylittäneet henkilöt anoivat Suomesta turvapaikkaa. Kaikki tapahtuneet luvattomat rajanylitykset on käsitelty loppuun yhdessä Venäjän Federaation Suojärven alueen rajavaltuutetun kanssa.
Eläinten ja luonnonvoimien aiheuttamia rajatapahtumia havaittiin vuonna 2018 62 kappaletta. Vuonna 2017 vastaavia rajatapahtumia havaittiin 88 kappaletta. Suurin osa tapahtumista oli koirien rajanylityksiä. Toiseksi yleisempiä tapahtumia olivat myrskyn ja tykkylumen aiheuttamat puiden kaatumiset valtakunnan rajan yli.
Rajavartiosto jatkoi harvaan asuttujen alueiden viranomaisyhteistoimintaa. Rajavartiosto antoi poliisille virka-apua 13 kertaa ja suoritti kiireellisiä poliisitehtäviä 19 kertaa. Ensivastetehtäviä rajavartiosto suoritti 68 kertaa.
Rajavartiosto myönsi rajavyöhykkeellä liikkumiseen oikeuttavia rajavyöhykelupia 1944 kappaletta, määrän ollessa noin 400 lupaa vähemmän kuin vuonna 2017. Kielteisiä rajavyöhykelupapäätöksiä tehtiin 127 kappaletta.
Rikostorjunta
Vuonna 2018 Pohjois-Karjalan rajavartiosto havaitsi rajaturvallisuustehtävissä yhteensä 337 rikkomusta, kun vuonna 2017 havaittiin 450 rikkomusta. Näistä suurin osa havaittiin Niiralan kansainvälisellä rajanylityspaikalla.
Rajavartiosto aloitti esitutkinnan 181 tapauksessa. Osassa tapauksia tutkinta on edelleen kesken. Rajavartioston tutkimista tapauksista 87 eteni syyttäjälle asti.
14 valtionrajarikoksen ja 16 lievän valtionrajarikoksen lisäksi tutkinnassa oli mm. kaksi virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen liittyvää juttua, yksi kätkemisrikos ja 14 kappaletta vaarallisen esineen taikka toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen hallussapitoa.
3 (3)
Epäiltyjä rattijuopumustapauksia tuli ilmi 17 kpl, joista 5 oli törkeitä. Lisäksi Pyhäjärvellä havaittiin 1 vesiliikennejuopumus.
Vuonna 2018 rajavartiomiehen antamana sakkomenettelyasiana käsiteltiin 142 rikkomusta, kun vuonna 2017 sakkomenettelyssä käsiteltiin 157 rikkomusta. Tapaukset olivat pääasiassa ulkomaalais-, ajoneuvo- ja tieliikennelain rikkomuksia sekä lieviä valtionrajarikoksia. Paljastinlaiterikkomuksia havaittiin 45. Huomautuksia annettiin 156 kappaletta.
Sotilaallinen maanpuolustus
Pohjois-Karjalan rajavartiosto kotiutti vuoden 2018 kuluessa yhteensä 230 varusmiespalveluksen suorittanutta asevelvollista ja vapaaehtoisen asepalveluksen suorittanutta naista.
Pohjois-Karjalan rajavartiosto osallistui syyskuussa Joensuu 18 paikallispuolustusharjoitukseen ja järjesti tähän liittyen rajajoukkoihin sijoitetuille reserviläisille kertausharjoituksia poikkeusolojen tehtävien harjoittelua varten. Harjoitukset onnistuivat suunnitellulla tavalla.
Muuta
Vuosi 2019 on rajavartiostolle juhlavuosi. Rajavartiolaitos viettää kuluvana vuonna 100-vuotisjuhlavuottaan.