Soita studioon 0700 928 9280700 928928Lähetä tekstiviesti numeroon 16130 16130
2 € / puhelu + pvm
0,95 € / viesti Kirjoita alkuun REX välilyönti ja viestisi

Joensuu 92,8 MHz • Nurmes 101,0 MHz
• Outokumpu 101,7 MHz • Kitee 102,2 MHz
Juuka 103,3 MHz • Lieksa 92,0 MHz • Kaapeli 94,0 MHz (Joensuu)

Kuuntele nettiradio

Kuuntele netissä

Radiot.fi

Martat ikäihmisten hyvinvointia tukemaan

Pohjois-Karjalan Martat tukevat ikäihmisten hyvinvointia ravitsemusneuvonnalla. Martat käynnistävät ikäihmisten ja heidän läheistensä toimintakykyä ja hyvinvointia tukevan Virkee– Vireästi Karjalassa hankkeen. Hankkeen tavoitteena on ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistaminen ja omatoimisen arjen tukeminen ravitsemusneuvonnan ja yhteisöllisen tekemisen keinoin. Kohderyhmänä ovat yli 60-vuotiaat, erityisesti omaishoitajat, lesket, yksin asuvat, miehet, paikkakunnalle muuttaneet tai muun merkittävän elämänmuutoksen äskettäin kokeneet ikäihmiset ja heidän läheisensä. Toimintaan haetaan mukaan myös vapaaehtoisia, jotka voivat toimia apuna järjestettäessä etä- ja digineuvontaa. Vapaaehtoiset toimivat myös avustajina hankkeen ryhmätoiminnassa.

Tiedote:

Pohjois-Karjalan Martat käynnistävät ikäihmisten ja heidän läheistensä toimintakykyä ja hyvinvointia tukevan Virkee– Vireästi Karjalassa hankkeen.

Hankkeen tavoitteena on ikäihmisten hyvinvoinnin vahvistaminen ja omatoimisen arjen tukeminen ravitsemusneuvonnan ja yhteisöllisen tekemisen keinoin. Kohderyhmänä ovat yli 60-vuotiaat, erityisesti omaishoitajat, lesket, yksin asuvat, miehet, paikkakunnalle muuttaneet tai muun merkittävän elämänmuutoksen äskettäin kokeneet ikäihmiset ja heidän läheisensä.

Hankkeen toiminnassa tuodaan keskeisesti esille hyvän ravitsemuksen ennaltaehkäisevä vaikutus ikääntymiseen liittyvissä muutoksissa. Hyvä ravitsemus vähentää intensiivisen avun alkamisen ajankohtaa esimerkiksi vähentämällä kaatumisen seurauksena syntyviä murtumia. Toisaalta hyvä ravitsemus auttaa hidastamaan eri sairauksien etenemiseen liittyviä muutoksia ikääntyvillä henkilöillä.

Hankkeen toiminnan painopisteisiin kuuluvat mm. terveysviestinnän toteuttaminen, etäneuvonnan kehittäminen sekä digineuvonnan järjestäminen osana ikäihmisten hyvinvointia edistävää ja kotona selviytymistä tukevaa toimintaa. Hankkeen toiminnassa keskeistä on tiedon välittäminen ikääntyvän ravitsemukseen liittyvistä asioista hankkeen toimintaan osallistuvien lisäksi myös suurelle yleisölle. Osallistujille toiminta on maksutonta.

Hankkeen toimintaan haetaan mukaan myös vapaaehtoisia, jotka voivat toimia apuna järjestettäessä etä- ja digineuvontaa. Vapaaehtoiset toimivat myös avustajina hankkeen ryhmätoiminnassa. Erityisesti ruoanvalmistukursseilla apukädet ovat tarpeen, sillä kurssien osallistujilla voi olla haasteita esimerkiksi hienomotoriikan, muistin, tasapainon tai liikkumisen kanssa.

Hanke toteutetaan yhteistyötahojen kanssa maakunnallisesti Pohjois-Karjalassa vuosina 2018-2021. Käytännön toteutuksesta vastaavat Pohjois-Karjalan Marttojen kotitalousasiantuntijat. Hankkeen rahoituksesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.