Soita studioon 0700 928 9280700 928928Lähetä tekstiviesti numeroon 16130 16130
2 € / puhelu + pvm
0,95 € / viesti Kirjoita alkuun REX välilyönti ja viestisi

Joensuu 92,8 MHz • Nurmes 101,0 MHz
• Outokumpu 101,7 MHz • Kitee 102,2 MHz
Juuka 103,3 MHz • Lieksa 92,0 MHz • Kaapeli 94,0 MHz (Joensuu)

Kuuntele nettiradio

Kuuntele netissä

Radiot.fi

Tulevaisuustekoja

Olin pari viikkoa sitten SuomiAreenalla tulevaisuusvaliokunnan varapuheenjohtajana kolmessa paneelissa keskustelemassa tulevaisuudesta.

Tulevaisuusvaliokunnan työssä korostuu ennakointi. Tehtävänämme on luoda päätöksenteon perustaksi erilaisia tulevaisuuden skenaarioita - sekä myönteisiä että kielteisiä. Politiikan tehtävänä on edistää myönteisten skenaarioiden toteutumista ja toimia niin, etteivät kielteiset skenaariot toteutuisi.

Tulevaisuus ei vyöry päällemme, vaan se on ennen kaikkea aktiivista toimintaa ja tekoja. Rakennamme tulevaisuutta tänään. Siksi esimerkiksi hallituksen koulutukseen, tieteeseen, tutkimukseen sekä kehittämis- ja innovaatiotoimintaan tekemät valtavat säästöt aiheuttavat kilpailukyvyllemme tulevaisuudessa suuria ongelmia. Suomi ei pysty koskaan kilpailemaan maailman markkinoilla työn hinnalla, mutta se pärjää kilpailussa koulutetulla väestöllä, osaamisella sekä uusilla innovaatioilla. Hallitus on säästöpäätöksillään murentanut tätä tärkeää tulevaisuuden kivijalkaa.

Toinen tulevaisuuden kannalta huolestuttava asia on hallituksen köyhyyttä ja eriarvoisuutta lisäävät päätökset. Yhteiskunnan eriarvoistuminen vie pohjaa kilpailukyvyltämme. Pohjoismainen hyvinvointivaltio, jossa kaikki pidetään mukana, on sekä inhimillisesti että taloudellisesti osoittautunut niin hyväksi järjestelmäksi, että sen purkamiseen tähtäävät hallituksen toimet ovat käsittämättömiä. Pyrkimykset yhteiskunnan kannalta tärkeiden toimintojen - kuten esimerkiksi liikenneinfran ja sosiaali- ja terveyspalvelujen - siirtämiseksi markkinavetoisiksi ovat esimerkkejä tästä tavoitteesta.

Eniten SuomiAreenan tulevaisuuskeskusteluissa puhuttiin tulevaisuuden työstä. Teknologian kehittymisen, robotisaation ja digitalisaation on kielteisissä skenaarioissa nähty vievän ihmisiltä työpaikat. Jos katsomme historiaa taaksepäin, niin samanlaisia uhkakuvia on ollut höyrykoneiden keksimisestä saakka. Tekniikan kehittyminen on aina nähty uhkana ihmistyölle. Kuitenkin teknologia on tuonut mukanaan uutta työtä ja uusia ammatteja. Niin tulee käymään myös nyt käynnissä olevassa työn murroksessa. Yksilöiden tasolla toki voi ammatteja ja työtä kadota, mutta laajemmassa näkökulmassa teknologian kehittyminen luo uutta työtä ja synnyttää uusia ammatteja. Hyvässä yhteiskunnassa varmistetaan, että yksilöllä on mahdollisuus siirtyä joustavasti työstä ja ammatista toiseen. Tämä edellyttää aikuiskoulutuksen ja sosiaaliturvan kehittämistä.

Entä minun tulevaisuustekoni?

Yhdessä SuomiAreenan paneelissa keskustelimme siitä, mitä tulevaisuustekoja yksilöt voivat tehdä. Mielestäni luonnosta huolehtiminen sekä lapsista ja nuorista välittäminen ovat esimerkkejä hyvistä tulevaisuuden investoinneista, joita voin henkilökohtaisessa elämässäni toteuttaa. Omalta osaltani lupasin suosia valinnoissani kotimaisia tuotteita, erityisesti luomu- ja lähiruokaa. Lisäksi voin pitää huolta siitä, että lapsenlapseni ja myös heidän kaverinsa voivat kokea aitoa välittämistä mummin ja ukin luona käydessään. Jokainen hetki, jolloin lapsi tai nuori voi kokea olevansa rakastettu ja arvostettu omana itsenään, rakentaa parempaa tulevaisuutta.

Merja Mäkisalo-Ropponen
Kansanedustaja (sd)
Tulevaisuusvaliokunnan vpj.