Soita studioon 0700 928 9280700 928928Lähetä tekstiviesti numeroon 16130 16130
2 € / puhelu + pvm
0,95 € / viesti Kirjoita alkuun REX välilyönti ja viestisi

Joensuu 92,8 MHz • Nurmes 101,0 MHz
• Outokumpu 101,7 MHz • Kitee 102,2 MHz
Juuka 103,3 MHz • Lieksa 92,0 MHz • Kaapeli 94,0 MHz (Joensuu)

Kuuntele nettiradio

Kuuntele netissä

Radiot.fi

Saako Sinut pisteyttää ja profiloida?

Hallituksen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen liittyy monia keskeneräisiä asioita. Nyt hallitus on tiedostanut, että valinnanvapausmalliin liittyy ns. ”kermankuorinnan” riski; yksityiset terveysasemat voisivat valita vähän hoitoa tarvitsevia potilaita itselleen. Tämän estämiseksi on ollut tarpeen miettiä, miten saadaan paljon apua ja hoitoa tarvitsevat ihmiset houkutteleviksi asiakkaiksi yksityisille toimijoille. Tätä varten ollaan luomassa kansalaisten pisteytysjärjestelmä, jonka mukaan korvaukset maksetaan. Kansalaiset eivät itse saisi tietää omaa pisteytystään.

Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että jokaisesta kansalaisesta luodaan profiili tiettyjen palvelujen käyttöä ennustavien indikaattorien perusteella. Kela saisi tietoonsa kullekin terveysasemalle rekisteröityneet henkilöt ja keräisi omista rekistereistään tiedon, jonka se toimittaisi maakunnalle korvausten maksamista varten. Kelalle tulisi tietosuojalain mukaisesti rekisterinpitovelvoite.

Tähän esitykseen liittyy sekä juridisia että eettisiä ongelmakohtia. Toukokuussa astuu voimaan uusi eurooppalainen tietosuoja-asetus, jonka mukaan jokaisella on oikeus saada itselleen hänestä kerätty tieto ja jokaisella tulee olla oikeus määritellä se, miten ja mihin tietoa käytetään. Itselläni herää kysymys, onko minulla kansalaisena oikeus kieltää itseni pisteyttäminen ja sen mukainen profilointi.

Nyt hallituksen toimesta ollaan luomassa järjestelmää, jonka käyttötarkoitus on epäselvä ja määrittelemätön. Tietosuojavaltuutettu on lausunut vahvan epäilyn siitä, ettei tämänkaltainen profiloiminen ole lainsäädännön mukaan mahdollista.

Ministeri Saarikko on toppuutellut asiasta noussutta kohua sanomalla, ettei kyseessä ole henkilöiden pisteyttäminen. Kuitenkin juuri tällaiseen kokeiluun THL oli saanut tutkimusluvan. Oli miten on, hallituksella ei ole syytä vähätellä kansalaisten ja asiantuntijoiden esille nostamaa huolta.

Miksi joudumme tämänkaltaisia asioita pohtimaan? Yksinkertainen vastaus on: keskustan ja kokoomuksen lehmänkauppojen takia. Sinä hetkenä, kun kokoomukselle luvattiin laaja valinnanvapaus ja keskustalle maakuntauudistus, sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen kaikki tavoitteet alistettiin näille kahdelle asialle. Prosessin aikana on tullut esille lukuisia vakavia epäkohtia, mutta niitä ei saada korjatuksi näiden lehmänkauppojen takia. Tämä prosessi on kaukana laadukkaasta ja kansalaisia kunnioittavasta lainvalmistelusta.

Merja Mäkisalo-Ropponen