Soita studioon 0700 928 9280700 928928Lähetä tekstiviesti numeroon 16130 16130
2 € / puhelu + pvm
0,95 € / viesti Kirjoita alkuun REX välilyönti ja viestisi

Joensuu 92,8 MHz • Nurmes 101,0 MHz
• Outokumpu 101,7 MHz • Kitee 102,2 MHz
Juuka 103,3 MHz • Lieksa 92,0 MHz • Kaapeli 94,0 MHz (Joensuu)

Kuuntele nettiradio

Kuuntele netissä

Radiot.fi

Mikä ihmeen maakunnallinen nuorisovaltuusto?

Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishanke juontaa juurensa Sipilän hallituksen maakuntalakiesitykseen.

Maakuntalaki velvoittaa tulevat maakunnat asettamaan maakunnallisen nuorisovaltuuston nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen takaamiseksi. Nuva ry. katsoo, että nuorten tulee päästä vaikuttamaan päätöksentekoon myös maakuntatasolla. Hankkeen myötä kunnallisten nuorisovaltuustojen nuoret pääsevät rakentamaan maakuntapäättäjien tuella omaan maakuntaan sopivia nuorten vaikuttamisen malleja.

Aloitetaan sillä, mitä mieltä nuoret ovat maakunta uudistuksesta. Monelle nuorelle koko uudistus on aivan vieras. Mieleen on jäänyt epävarmat ja vaikeasti ymmärrettävät uutisotsikot. Tästä johtuen on helppo ymmärtää nuorten epävarmuus ja kysyttäessä uudistuksesta vastaus on usein “ai mikä uudistus”. Nuorten kannalta tulisi tiedottamisen olla ymmärrettävää ja nuorille suunnattua.

Nyt itse maakunnan nuorisovaltuustoon. Maakunnallisten nuorisovaltuustojen tehtävänä on olla mukana maakunnan toiminnan suunnittelussa, valmistelussa, toteutuksessa ja seurannassa. On tärkeää mielestäni muistaa se, ettei nuoria kuulla vain lakipykälä merkinnän vuoksi, vaan oikeasti siksi, että ollaan kiinnostuneita ja avoimia myös nuorten näkemyksille. Pohdin itse myös, että jos tätä asiaa tehdään vain väkipakolla, koska laki määrää, niin estetäänkö silloin uusien ideoiden syntyminen ja niiden kehittyminen toimiviksi malleiksi. Näkemykseni on, että se ainakin hidastaa ja vähentää ideointia. On myös tärkeää pohtia, että mitä eroa kuulemisella ja kuuntelemisella on vai onko mitään?

Mitkä ovat Pohjois-Karjala vahvuudet ja haasteet maakunnallisille nuorisovaltuustolle?

Koen maakuntamme olevan hyvä maakunta lähteä kehittämään maakunnallista nuorisovaltuustoa, koska maakunnassamme on sopivassa suhteessa vahvuuksia ja haasteita. Ainakin yhtenä vahvuuksista näkisin, että miten melkein kaikissa kunnissamme on jo toiminnassa olevat nuvat ja joissain jopa aktiiviset ja vakiintuneet. Maakuntamme monikulttuurisuus tulisi nähdä kanssa vahvuutenamme, mutta tulee myös pohtia sitä miten saamme eri taustaiset ihmiset mukaan päätöksentekoon.

Maakuntamme haasteina pidän mm. pitkiä välimatkoja, joukkoliikennettä ja epätasaisia kuntien asukkaiden ikäjakaumia. Ikäjakauman nostin haasteeksi sen vuoksi, koska jos kunnassa ei ole nuoria, niin silloin ei löydy nuoria kunnan nuorisovaltuustoon ehdolle ja sitä kautta maakunnalliseen nuorisovaltuustoon. Maakunnallisessa nuorisovaltuustossa olisi tärkeää huomioida jokaisen kunnan edustus, jotta olisi mahdollisimman monipuolisia näkemyksiä päätöstä tehtäessä.

Miten nuoria saataisiin kiinnostumaan maakunnan asioista?

Mielestäni kaikkia lähtee siitä, että maakunnan päättäjät ovat kiinnostuneita nuorista. Nuorille on tärkeää, että heitä arvostetaan ja kuunnellaan, niin kuin kaikille muillekin ihmisille. Jos jotakin nuorille halutaan viestiä, tiedottaa tai nuorilta halutaan mielipiteitä, tulee muistaa käytetään nuorille luontaista kanavaa, tapaa ja tiedon tulee olla ymmärrettävää.

Tulee myös ilmaista se, että mielipiteellä on merkitys, vaikka tuntuisi siltä, että eihän tämä minun mielipide mihinkään vaikuta. Sen ilmaisemisella on suurempi mahdollisuus, että päätöksestä tulee mieleinen.

Mielestäni kaikkien pitäisi ymmärtää, että nuoret ovat potentiaalisia tulevaisuuden rakentajia. Jotta potentiaalisuus säilyy, tulee muistaa: “Sen minkä nuorena oppii sen vanhana taitaa.” Täytyy myös muistaa, ettei vaan tämän hetken nuoret ole tulevaisuuden rakentajia, vaan tulee muistaa tukea ja opastaa myös tulevia sukupolvia. Tukemisella ja antamalla nuorille mahdollisuuksia kannustamme nuoria vaikuttamaan ja olemaan mukana. Yhteiskunnan ei tule masentua siitä, jos jokin asia ei toiminut esim. nuorten palautteen saanti, vaan katsoa mikä meni vikaan ja mitä kokeillaan ensi kerralla.

Ps. Nyt tähän loppuun haluan esittää toiveen kaikille päättäjille, etenkin niille jotka tulevat työskentelemään maakunnallisten nuorisovaltuustojen kanssa. Tehkää avointa ja monipuolista yhteistyötä nuorten kanssa.

Seuraavan kerran nuoret kokoontuvat yhdessä maakuntaliiton ja hanketyöryhmän kanssa pohtimaan ja päättämään maakuntanuvaan liittyvistä asiosta 3.10. Joensuussa.

Bloggaajana
Anette Pottonen

Kirjoittaja on Nuva ry:n koordinoiman Maakunnallisten nuorisovaltuustojen perustamis- ja kehittämishankkeen nuorten ohjausryhmän jäsen ja Kontionlahden nuorisovaltuuston puheenjohtaja. Kirjoituksen tekemisessä ovat avustaneet Tatu Hiltunen ja Oskar Mannelin, jotka ovat ohjausryhmän jäseniä. Hiltunen on Joensuun nuorisovaltuuston puheenjohtaja ja Mannelin jäsen.