Soita studioon 0700 928 9280700 928928Lähetä tekstiviesti numeroon 16130 16130
2 € / puhelu + pvm
0,95 € / viesti Kirjoita alkuun REX välilyönti ja viestisi

Joensuu 92,8 MHz • Nurmes 101,0 MHz
• Outokumpu 101,7 MHz • Kitee 102,2 MHz
Juuka 103,3 MHz • Lieksa 92,0 MHz • Kaapeli 94,0 MHz (Joensuu)

Kuuntele nettiradio

Kuuntele netissä

Radiot.fi

Hallituksen budjetti ottaa köyhiltä ja antaa rikkaille

Suomalainen yhteiskunta eriarvoistuu. Tuloerot kasvavat ja eriarvoisuus lisääntyy. Tämän on myöntänyt myös pääministeri Sipilä. Hän piti sitä valitettavana kehityksenä.

Pääministeri unohtaa, että eriarvoistuminen ei tapahdu itsestään. Se on suoraa seurausta siitä politiikasta, mitä hallitus tekee. Hallitus voi tehdä päätöksiä, joilla lisätään tai vähennetään tuloerojen kasvua. Tämä hallitus on tehnyt päätöksiä, joilla erot kasvavat.

Hallitus muistaa aina kehua sillä, että talous kasvaa ja työllisyys lisääntyy. Se on hyvä asia. Työpaikan löytyminen on polku parempaan toimeentuloon. Mutta työpaikka ei tuo ratkaisua eläkeläisille, joiden työura on jo takana. Eikä niille vammaisille tai työkyvyttömille, jotka eivät pysty olemaan mukana työelämässä.

Hallitus leikkaa ensi vuoden budjetissaan etuuksien turvin eläviltä kaikkein pienituloisimmilta 37 euroa vuodessa. Samanaikaisesti se antaa suurituloisimmille yli 400 euroa. Tuloerot kasvavat entisestään.

Jo aiemmin Sipilän hallitus korotti terveyskeskusmaksuja, pienensi lääkekorvauksia ja heikensi perusturvaa. Nämä kohdistuvat pitkälti jo ennestään tiukoilla oleville, sillä sairastavuus ja köyhyys kasautuvat.

Leikkaukset näkyvät jo nyt pienituloisten arjessa: ulosottoon menneiden sote-laskujen määrä kasvoi roimasti viime vuonna. Kaikilla suomalaisilla ei ole enää varaa sairastaa.

Sekä yksilön että suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkein satsauksen paikka on tutkitusti koulutus. Rajut koulutusleikkaukset uhkaavat lisätä eriarvoisuutta entistä enemmän tulevaisuudessa. Tutkimuksista tiedämme, että varhaiskasvatuksella on ratkaiseva rooli erilaisista taustoista tulevien lapsien opinpolun tasaamisessa. Hallitus rajasi päivähoito-oikeutta juuri niiltä lapsilta, jotka hyötyisivät varhaiskasvatuksesta kaikkein eniten.

Monissa kunnissa on onneksi kieltäydytty toteuttamasta rajausta. Joensuussakin uusi valtuusto haluaa palauttaa täysimääräisen oikeuden varhaiskasvatukseen kaikille lapsille. Se on viisasta ja kauaskantoista. Jatkossa lasten tulevaisuutta määrittää entistä enemmän se, missä he asuvat. Tämä lisää eriarvoisuutta lasten keskuudessa.

Sipilän hallitus on murentanut koulutuksen perustaa leikkaamalla siitä pysyvästi huimat puoli miljardia euroa. Se näkyy päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten arjessa. Lapset ja nuoret yrittävät pärjäillä isommissa ryhmissä vähemmällä tuella, opettajat tuskailevat kutistettujen resurssien kanssa.

Hallituksen pienet lisärahat koulutukseen ovat vain laastari avohaavaan, sillä pysyvien leikkausten määrä on yli kymmenkertainen pysyviin panostuksiin nähden.

Budjetti kertoo tekijöidensä arvot euroiksi muutettuna. Jokainen euro on arvovalinta. Vihreiden valinta on toisenlainen kuin hallituksen. Se torjuu köyhyyttä ja huolehtii koulutuksen hyvästä perustasta.

Vihreiden vaihtoehtobudjetti tehdään samoilla kokonaisresursseilla kuin hallituksen. Kyse ei siis ole rahasta, kyse on arvoista.